SIQ innovation quality award

Camilla medverkar på SIQ Innovation Quality Award. Quality Innovation Award. En utmärkelse som årligen delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och haft utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.
Quality Innovation Award är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera europeiska länder. Bakom utmärkelsen Quality Innovation of the Year, som introducerades 2007 i Finland, står idag kvalitetsfrämjande stiftelser i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Ungern, Israel, Kazachstan, Baskien, Thailand och Kina. Målet är att utmärkelsen ska utvecklas ytterligare för att omfatta flera länder. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter